Läkarförbundet upprört

I Dagens medicin kan läsas att läkarförbundets expert är upprörd över att regeringen när möjligheterna till sammanhållen journal (datajournal) ska skapas tänker stoppa möjligheten för patienter att blockera vissa uppgifter. Tanken som finns i patientdatautredningen är att patienten vid besök hos en läkare ska kunna blockera andra läkare från att se att besöket ägt rum. En självklar rättighet tycker jag utom i två fall. För det första handlar det om att föräldrar inte ska kunna blocker i barnens journal. När föräldrar misshandlar sina barn söker man regelmässigt läkarhjälp i grannlandstinget. Om föräldrar fick rätt att blockera barnens sjukvårdskontakter förlorar vi en suverän möjlighet att kunna upptäcka barn som far illa.
Det andra handlar om att när patienten begär ett sjukintyg och det nekas ska den uppgiften heller inte kunna blockeras.
Jag råkade som läkare för många år sedan ut för följande situation. En missbrukare begärde av mig ett sjukintyg. Jag nekade beroende på att arbetsförmågan ej var nedsatt och således saknades grund för läkarintyg. Patienten lämnade mycket uppretad mottagning men kommer åter samma eftermiddag, triumferande. Hade då sökt en privatpraktiserande läkare och fått ett intyg. Kunde med ett stort leende visa upp det för mig. Det kallas för doktorshopping. Får Du inte sjukintyg av dr A, gå till dr B eller dr C.
Den nya lagstiftningen möjliggör att sätta stopp för det vilket regeringen avser föreslå. Mycket klokt tycker jag. Integritetsskäl kan aldrig hävdas i ett läge där den enskilde begär samhällets stöd för sin försörjning.