Röd skjorta

Idag har jag för första gången i mitt liv (tror jag) en röd skjorta för att tillsammans med miljoner andra på ett enkelt sätt visa att mina tankar finns hos de tappra människorna på Rangoons gator.