Aftonbladets läsare rasar!!

Rasar mot de nya rekommendationer som Försäkringskassan och Socialstyrelsen tagit fram i samarbete med Läkarsällskapet.
Nu börjar gränsen vara nådd utropar någon. Sverige har västvärldens längsta sjukskrivningar oavsett diagnos. Hur lång en sjukskrivning i Sverige har varit ett rent lotteri. Stora variationer mellan olika delar av landet men också inom en och samma klinik.
Rekommendationerna innebär att Sverige närmar sig den längd på sjukskrivningar som finns i andra jämförbara länder.
Vi kanske kan vända utvecklingen från den svenska paradoxen "världens friskaste befolkning med världens längsta sjukskrivningar".
Då rasar Aftonbladets läsare ty i det av socialdemokratin så präglade konungariket Sverige betraktas det som en mänsklig rättighet att själv välja hur länge man vill vara hemma och försörjas via sjuk kassa.