Lång onsdag

Börjar med frukost 07 30 på Socialdepartementet. Det betyder åka hemifrån halv sex.

På förmiddagen ett intressant seminarium kring kunskapsbaserade metoder i socialtjänsten. Två amerikaner föreläser. USA ligger långt före på många områden däribland socialt arbete. Det stämmer så dåligt med den massmediabild av USA som ges i Sverige.

Lunch tillsammans med företrädare för Kungliga vetenskapsakademin. Lennart Levi hade bjudit in sina vänner däribland jag ingick. KVA som den kallas driver ett mycket bra projekt kring hälsa. Lunchen resulterade i att jag bjöd in till ett informellt möte på Statsrådsberedningen.

På eftermiddagen ett möte på Röda korsets högskola I NUTEKS regi kring sjukvården som tillväxtbransch. Både Göran Hägglund och Maud var där och pratade. Jag träffade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Vi kom överens om att snart träffas igen. Viktigt för mig att få höra vad Sveriges läkare tycker i olika frågor.

Sen motorvägen hemåt. Premiär då den öppnades vid lunchtid av infrastrukturministern Åsa Torstensson. Det gick fort att ta sig hem. Jag tänker inte skriva hur fort men självklart höll jag hastighetsgränserna.

Vilken dag!