Heja Polen!

Heja Polen som vid valurnorna visade sig kloka nog att sparka ut Jaroslaw Kaczynsk från premiärministerkansliet. En europavän och liberal kommer att ta hans plats. Istället för hätska utfall mot grannländerna och då framförallt Tyskland kommer nu en internationalist. Att i slutdebatten reta den ene av tvillingarna Kaczynski genom att säga ” Jag älskar Tyskland… jag älskar också Tjeckien och jag älskar Ryssland var en suverän markering. Så i Polen är det nu beträffande tvillingarna Kaczynski – one down, one to go.