Socialdemokratisk försök till förnyelse

Mona kämpar tappert vidare med förnyelsen av Socialdemokraternas politik. Det verkar tufft. Trots att hon klargjort för partivännerna att vi kan inte vinna valet 2010 på den politik som vi förlorade valet 2006 på verkar inte budskapet ha gått fram.
Hon ville förnya skolpolitiken och partiet slog bakut. Sen ville hon på fyra områden ha rådslag och där kan sido organisationerna inte ens acceptera sammansättningen av grupperna.
Det är inte lätt för Mona