SMS miss

På väg till Jämtlandscenterns höststämma kommer jag på att jag nog bör påminna Roger om att ta in hästarna. Ber hustrun skicka ett SMS. Skriva SMS:et går bra men det skickas inte till gode vännen Roger utan till kollegan Raimo Pärssinen, socialdemokratisk riksdagsman och ordförande för socialdemokraterna i Gävleborg. En stund senare kommer ett svar från en något förvånad Raimo som undrar varför han ska ta hand om två centerpartistiska hästar.
SMS kan vara Guds senaste gåva till mänsikligheten men är likt kunskapens äpple både på gott och på ont.