Träffa gamla vänner i Trångsviken

Riktigt roligt att få vara med på Jämtlandscenterns höststämma i Trångsviken. Det har gått 25 år sen jag slutade som distriktsordförande i Jämtlands CUF. Den generation CUF:are som jag lämnade har nu tagit över alla de tunga posterna i länet. Jämtlands centern har lyckats mycket bra med sin generationsväxling. Roligt också att träffa en av de politiska förebilderna jag har nämligen Nils G Åsling. Industriminister då jag lämnade CUF och fortfarande vital kraft som följer med i politiken. Känns stort att, efter att på temat "Gemenskap där alla behövs" fått berätta om allt spännande som händer i riksplitiken, få beröm av Nisse.

Resultatet av regeringens politik syns också tydligt i Jämtland. Jonas Rask Samuelsson, flitig politisk sekreterare, hade tagit fram rykande färsk statistik som visade att såväl arbetslösheten som sjukfallen minskar starkt i Jämtland. Varje människa som går från arbetslöshet till arbete är en seger. Det ger dessutom klirr i kommunernas kassor. Jag räknade snabbt ut att nedgången i arbetslöshet i ex vis Strömsunds kommun torde ge Karin Stierna som duktigt kommunalråd i Ström ett tillskott i kommunkassan på mellan två och tre miljoner.