Frukostmöte på IVA

Vinnova presenterade idag sin rapport över läget inom svensk Life Science dvs företag sysslande med läkemedel, medicinsk tekik eller bioteknik. Frukost bjöds det på i Ingenjörsvetenskaps akademins vackra bankettsal. Spännande presentation som tilltugg.

Antalet företag växer snabbt men antalet anställda verkar ha stannat av. Vi står oss gott i förhållande till andra länder men det finns mer att göra. Satsning på breddforskning som tack vare det nära samarbetet mellan akademi och näringsliv vi har i Sverige leder till fler jobb.