Sjuk, sjukare, sjukast

Försäkringskassan kom igår med spännande läsning .
Sverige har de längsta sjukskrivningstiderna för nästan alla sjukdomstillstånd. Depression i andra länder ger en mediansjukskrivning på 50 dagar medan det i Sverige blir 120. Svårare depressioner i Sverige kan man tänka. Nu verkar det inte vara samma typ av depression i Sverige heller för medan man i Örebro drabbas av depression verkar det vara en lindrigare typ, endast 100 sjukskrivningsdagar i median medan den riktiga svåra depressionen graserar i Blekinge där man är sjukskriven i 160 dagar, median.
Om man därtill lägger kunskapen att desto längre en sjukskrivning pågår desto större är risken att den sjukskrivne aldrig kommer tillbaka till arbete utan blir förtidspension så får man väl hoppas att man befinner sig utomlands om man skulle drabbas, eller ialla fall i Örebro.
Intressant att se vad som kommer att hända när nu Sverige som ett av de sista länderna inför försäkringsmedicinska riktlinjer där läkare i allafall får tips om vad som kan vara rimlig sjukskrivningstid för olika diagnoser.