Stolligheter 2

I serien vänsterpartistiska stolligheter så har Ulla Andersson idagens GD en intervju där hon berättar att Gävleborg är ett län som förlorat på regeringens politik.
Då kan man fråga sig hur Ulla räknar. Under alliansregeringens första år har 3900 människor gått från arbetslöshet/sjukskrivning till arbete. Samtidigt har kommunernas kostnader för socialbidrag minskat.
En person som går från arbetslöshet till ett arbete i ett företag innebär ett plus för kommunen på 16 000. Då kommun och landsting inte nyanställt nämnvärt under det senaste åren kan man räkna med att merparten gått till arbete i privat sektor. 3900 människor gånger 16 000 kronor ger ett plus i länets kommunala kassakistor på 60 miljoner kronor.