Socialtjänst flum

SKTF som organiserar flertalet av landets Socialsekreterare slår på stora trumman. I en enkät undersökning upplever deras medlemmar att det blivit så mycket mer att göra och att de inte hinner med. Det beror på Alliansregeringen och förändringarna i arbetslöshetsförsäkring vet SKTF att berätta.
Detta slås upp som nyhet i de flesta av landets media. Så kan det bli beroende på att socialtjänsten i Sverige helt saknar uppföljande kvalitetssystem av typen Öppna jämförelser som finns inom skola, sjukvård, äldreomsorg, trafik osv. Skulle Läkarförbundet gå ut med en liknande "rapport" skulle journalister omedelbart kunna se om det man upplever stämmer med faktiska förhållanden eller ej.
Den enda nationella uppföljning på vad som händer i socialtjänsten är de kvartalsvisa sammanställningar som Socialstyrelsen gör. Den senaste från november visar att kostnaderna för socialbidrag minskat med 7% det senaster året. Minskat med 7% men lika fullt upplever socialsekreterarna att det ökat så mycket. En grävande journalist skulle ställt frågan till SKTF hur det kommer sig att man upplever att det blivit så mycket mer att göra när de betalar ut 7% mindre i socialbidrag men den frågan har tydligen ingen ställt.
Den slutsats jag kan dra är för det första att SKTF uppträder som en socialdemokratiskt partimegafon. För det andra att journalister kanske borde titta under ytan på de fakta som presenteras. För det tredje måste socialstyrelsen med regeringen i ryggen lägga in ytterligare en växel i att få mycket skarpare uppföljningar på vad som görs i svensk socialtjänst. Öppna jämförelser måste till även inom socialtjänsten.