Östhammar

Ätit en god middag på Gimo herrgård tillsammans med kommunledningen (politiker och tjänstemän) i Östhammar. En spännande diskussion om allt från att ge gamla makten över hemtjänst genom fritt val reformen till det diskuterade kärnavfallslagret i Forsmark. Därefter vidare till Morkala bygdegård för kommunkretsens årsmöte. Det blir det sjätte kommunkretsårsmötet jag bevistar senaste månaden. Det ger jobbet på Statsrådsberdningen en viktig extra dimension att inte bara snickra ihop politiken utan också få berätta om den.