Svårt att förstå socialdemokrater

Ofta har jag svårt att förstå hur socialdemokrater tänker. Jag har till exempel aldrig förstått varför man tycker att staten ska äga spritfabriker. Hög alkoholkonsumtion är ett av våra största folkhälsoproblem. Som ensam ägare till Vin och Sprits alla fabriker och inte minst storsäljare Absolut har staten ena stunden fått prata om folkhälsa och behovet av att dricka mindre och nästa stund haft intresse i att Vin och Sprit ska sälja så mycket som möjligt.

Nu säljs företaget för ett enligt alla bedömare rekordhögt pris, 55 miljarder. De enda aktieanalytiker som tycker att det är för billigt är de som finns i den socialdemokratiska riskdagsgruppen. 55 miljarder som kan användas till att amortera på vår gemensamma skuld. Jag kan inte annat än vara nöjd. Lägre räntor ger ett årligt plus i statskassan på 2 miljarder. Mer än dubbelt så mycket som den årliga aktieutdelningen från Vin och Sprit. 2 miljarder som kan användas till att satsa på folkhälsa, minskad alkoholkonsumtion och kanske även höjda pensioner för våra sämst ställda pensionärer.

Det kan ju inte handla om att staten aldrig får sälja sina statliga bolag. 1995 sålde ni 40% av aktierna i Nordbanken. 1996 sålde Göran Persson Stadshypotek till Handelsbanken. 1999 såldes Pharmacia. Björn Rosengren lyckades 2000 lura många svenskar att köpa Telia för 85 kronor per aktie. Något som de ångrat många gånger om.

Man säger att det i och med försäljningen inte går att garantera att sysselsättningen stannar i Sverige. Så är det väl för alla privata företag. Så länge konsumenterna tycker att Absolut tillverkad av skånsk säd är gott kommer produktionen att stanna där. Sannolikt lika oklokt att flytta tillverkningen av Absolut till Spanien som att flytta tillverkningen av skotsk whisky till Finland. Om Absolut konsumenterna däremot plötsligt tycker att drycken inte smakar kommer produktionen att upphöra. Det hade den gjort även om Vin och Sprit hade varit statligt. Var så säker.

Livsmedelsarbetarförbundets ordförande liksom de anställda i Åhus som uttalar sig verkar dock vara nöjda med att få världens näst största sprittillverkare som ägare.