Oscarsteatern onsdag

Sitter idag i teatersalongen. Får inte njuta av My Fair Lady utan av Dagens Medicins vårdvals seminarium. Många intressanta föreläsare.
Torbjörn Larsson, präst och chef för Ersta Diakoni, sa många minnesvärda ord som satte in vårdvalsfrågan i ett större perspektiv. Det handlar om människosyn. I vilken utsträckning ska människan ha rätt att fatta beslut som rör det egna livet.
Intressant var också det klargörande svaret från Mona Boström, landstingsdirektör i Stockholm. Hon fick frågan varför vårdvalsdiskussionen upprörde så många heta känslor inte minst hos landets ledande landstingspolitiker. När det handlar om makt blir det alltid heta känslor svarade hon. Här tar man makt över primärvården från landstingspolitiker och för över den till människor. Dessutom makt från tjänstemän och för över till personal som får möjlighet att etablera privata primärvårdsenheter. Konstigt om det inte blev heta känslor.