Staten ägare av företag?

DN debatt finns idag en intressant artikel om det lyckade i att staten äger företag. En genomgång av aktuell forskning visar att ett statligt ägande av Volvo eller SAAB som Mona Sahlin föreslagit skulle innebära en sämre läge för företagen. Tankesmedjan Fores ligger bakom sammanställningen av forskningsresultaten.

Hemma hos oss har vattnet frusit. Då kan man antingen välja att tycka att livet är bedrövligt eller också välja att se det som en nyttig upplevelse att erfara hur härligt livet är med rinnande rent vatten i kran.