Tungrodd ordning

Hör att vissa Centerpolitiker tycker att en stämma borde fått diskutera dagens uppgörelse innan beslut fattades. Skulle inte det vara en tungrodd ordning i en koalitionsregering om de ingående partierna skulle tvingas kalla in sina stämmor så fort en större kompromiss skulle ingås.