Dementi

Det ryktas från ett närbeläget departement att det hos oss på statsrådsberedningen förbereds ett tillsättande av en förtroende och etikkommission med uppdrag att återställa förtroendet för arbetarrörelsen.

Jag vill dementera ryktet.