Socialbidrag och sjukskrivningar

Radio Gävleborg använde onsdagen till att prata med vänsterpartist som förklarade att att den ökade kostnaden för socialbidrag förklarades av att regeringen ändrat reglerna för sjukskrivning. Hon fick stöd av en tjänsteman från Socialförvaltningen i Gävle.

Jag ringde upp nyhetschefen för att berätta att det kanske inte var på det viset och fick via mobiltelefon från Hemköps parkering i Östhammar kommentera. Fick senare flera samtal som tyckte att det låtit bra i radiosändningen.

Det är nämligen så här:

Försäkringkassan följer mycket noga vad som händer med de som nekas sjukpenning. Senast i vintras publicerades rapporten "nekad sjukskrivning". Det visar sig att de som nekas sjukpenning ej blir socialbidragstagare. De flesta går tillbaka till sitt arbete.

Jämför man första kvartalet 2006 med första kvartalet 2009 så var det fler som fick sjukpenningen indragen 2006 än det var 2009. Det kommer sannolikt att förändras men indragen sjukpenning kan alltså inte förklara ökningen av socialbidragstagare.

Kostnade för socialbidrag har minskat ända fram till andra halvan av 2008 dvs då hela världen drabbades av finanskris och den djupaste lågkonjunkturen sen 30 talet. Kanske ett rimligare samband.

En av förändringarna i sjukförsäkringen är att Sverige nu också har en bortre parentes, precis som alla andra länder alltid haft. Den är i förhållande till andra länder generös. Efter 2,5 års sjukskrivning finns inte möjlighet att vara sjukskriven längre. Rergeringen har hela tiden varit övertydlig i att de som passerar 2,5 års gränsen ska få hjälp till aktivitet och inte slussas över till passivt socialbidragstagande.

Tack vare den politik som alliansregeringen har fört minskade arbetslösheten rekordsnabbt från hösten 2006 till och med finanskrisen. Antalet sjukskrivningar har minskat liksom antalet förtidspensionärer. Hade inte kursomläggningen skett hade kostnaderna för socialbidrag varit betydligt högre än vad de är idag.