Mäta vård

Svenskt näringsliv har tagit ett intressant initiativ. Tillsammans med ett IT företag har man tagit fram en webbplats där patienterna själva kan se var sjukvården fungerar bäst. Det finns som jag tidigare skrivit om flera internationella förebilder. Får patienterna kunskap om kvalitet kan man göra kloka val. Skillnaderna i kvalitet är stora i svensk sjukvård. 7% av patienterna i Boxholm upplever att de har kontakt med en egen läkare samma siffra för Skänninge är 94%. Även de medicinska resultaten variera på ett helt oacceptablet sätt. I Ylva Johansson och vänsterkartellens Sverige kan en central myndighet dra in certifikatet för en kirurgklinik eller en hälsocentral om de inte når upp till beslutad kvalitet. I mitt och Alliansens Sverige görs öppna jämförelser. De görs tillgängliga för patienter som sen kan välja vårdgivare. Är skillnaderna oacceptabelt stora kan Socialstyrelsen med sin tillsyn utöva påtryckning. Svenskt näringslivs initiativ är lovvärt. Man kommer säkert att kunna visa att privata vårdgivare har högre kvalitet och nöjdare patienter. Pernilla Zethraeaus, tidigare partisekreterare och riksdagsman för Vänsterpartiet beskriver i dagens DN hur hon upplevt skillnaden på privat och offentlig vård ”privatmottagningen gjorde det landstinget borde ha gjort… de var seriösa, grundliga och tog god tid på sig….” Nackdelen med Svenskt näringslivs initiativ är att landsting och vänsterpolitiker kommer att säga att deras webbplats är en partisinlaga. Därför är det så viktigt att vi får ett oberoende granskningsinstitut. Oberoende både från privata vårdgivare och från landstingen. Också oberoende från regering och socialstyrelse. Då kan patienter, baserat på opartisk information, fatta beslut om sitt vårdval.