Äldre invandrare skor sig?

Med anledning av "brevet från Erik" har jag fått höra att Sverigedemokrater hävdar att äldre invandrare skor sig. De får äldreförsörjningsstöd vilket sägs vara massor av pengar jämfört med vad stackars svenska fattigpensionärer får i form av garantipension. Så är det inte. För att få garantipension måste man ha bott i Sverige i 40 år. Den ligger idag på  7526 kronor per månad. Den som har fyllt 65 och bor i Sverige men inte har bott här i 40 år får äldreförsörjningsstöd. Det inte bara invandrare som får äldreförsörjningsstöd . Stödet är ett yttersta skyddsnät. Det kan även gå till en företagare som inte betalt sina pensionsavgifter eller en utlandssvensk som flyttat hem. Var tredje som hamnar i skyddsnätet är född i Sverige. Äldreförsörjningsstödet innebär att man garanteras 4786 kronor per månad. Det är alltså ett yttersta skyddsnät och beräknas på samma sätt som socialbidraget (det ekonomiska biståndet). Både garantipension och äldreförsörjningsstöd kan kombineras med stöd för bostadskostnad. Den som har garantipension får bosätta sig i annat EU land medan den som har äldreförsörjningsstöd ska bo i Sverige. För den som är intresserad av pensionsfrågor rekommenderas den moderate riksdagsmannen Mats G Nilssons sajt . En trygghet för Sverige är att vi har ett mycket bra pensionssystem. Det är finansiellt stabilt, dvs klarar upp och nedgångar i ekonomin. Dessutom är det politiskt stabilt eftersom det vilar på 90% av riksdagens ledamöter. Det är därtill skilt från statens budget vilket gör att djupa lågkonjunturer inte gör att det ska tas från pensionssystemet. Pensionssystemet är frukten av krisen i början av 90 talet och insikten att det gamla ATP systemet var döende. En reform som de flesta andra länder avundas oss. Inte minst med tanke på de prövningar världen står inför där de flesta länder får allt fler äldre i förhållande till antalet i arbetsför ålder.