Barn är mindre värda!

Jag brukar inte bli upprörd men har börjat dagen med att bli just det. P1 Morgon fick adrenalinet att stiga. I ett reportage ifrågasätter man om sjukvården ska satsa på det lilla barnet som föds efter 23 veckors graviditet. Det kan bli skador på barnet  berättar man. Prognosen för barnet som vägar 500g och föds efter 23 veckors graviditet är bättre än prognosen för den 70 årige man som får hjärtstillestånd på gatan. Ändå ska det ständigt ifrågasättas hur mycket man ska satsa på det lilla barnet men aldrig på den 70 årige mannen. Det kan inte bero på annat än att 70 årig man har ett högre människovärde än ett barn fött efter 23 veckors graviditet. Jag håller med Hugo Lagercrantz att det behövs bättre riktlinjer från Socialstyrelsen. Därför har regeringen i årets regleringsbrev gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra just det. Kenneth Johansson ( c ), ordförande i riksdagens Socialutskott och ledamot av Socialstyrelsen har också vid flera tillfällen ställt det kravet. Alltför många står upp och hyllar FN:s barnkonvention men när det kommer till kritan står man inte ens för FN stadgans mest grundläggande punkt nämligen den om Alla människor lika värde.