Sätta bocken till trädgårdsmästare

Vänsterpartierna har idag besök LRF stämman och utlovar en ökad inhemsk livsmedelsproduktion.  Kan det vara någon som tror att Vänsterpartiernas samlade politik skulle vara bra för landsbygden och jordbruket. Med kravet på kilmoterskatt vilket slår direkt mot det svenska skogsbruket. Med en återinförd handelsgödselavgift. Med en höjd koldioxidskatt. Med skärpta krav på djurhållning. Med höjda skatter för företagare. Det svensk landsbygd och svenskt jordbruk behöver är bättre villkor för företagande och rimliga krav och rättvisa villkor i förhållande till jordbruket i andra länder. Det är inte direkt vad vänsterpartierna är kända för.