Stupstocken blev en trampolin

Sverige har varit unikt i att inte att klara tidsgränser i sjukförsäkringen. Alla andra läner har haft fasta avstämningspunkter. Det ledde till att Sverige, med världens friskaste befolkning, hade världens längsta sjukskrivningar. Aliansregeringen införd, på förslag av Anna Hedborg, fasta gränser. Två och ett halvt år kan man vara sjuksskriven. Därefter ska man få hjälp av Arbetsförmedlingen att komma tillbaka till arbetslivet. Socialdemokraterna beskrev det som en stupstock. Skrämde de långtidssjukskrivna med att om de vågade sätta sin fot på Arbetsförmedlingen skulle de bli avrättade. 15 000 gick vid årsskiftet över från Försäkringskassa. De flesta var säkert mycket rädda. Nu finns den första rapporten om vad som hänt. Ingen har blivit avrättad!!!!! En tredjedel kommer att återgå i sjuksrivning men 50 % är på väg tillbaka till arbetslivet. Stupstocken blev en trampolin!