Köerna har inte blivit längre!

Hösten 2008 införde regeringen en kömiljard. De landsting som lyckade ge 80% av patienterna specialistbesök och behandling inom 90 dagar skulle få dela på en miljard. Tidigare regeringar har gång på gång skickat pengar till landstingen för att få ordning på köeländet men utan resultat. Effekten av kömiljarden blev remarkabel. Alla landsting utom ett (Västernorrland) lyckades nå målet. I reglerna fanns möjligheten att undanta de patienter som själva avstod från erbjudet specialstbesök/behandling. Det visade sig att landstingen utnytttjade möjligheten rätt olika. I vissa landsting blev det plötsligt väldigt många "frivilligt väntande" patienter. När avtalet med landstingen skulle omförhandlas föreslog därför regeringen att systemet med dubbla köer skulle tas bort. Eftersom bara 80% av patienterna behövde få vård inom 90 dagar kunde övriga 20% antas vara frivilligt väntande. Överenskommelsen vara att de nya reglerna skulle gälla från den 1 april 2010. För att det skulle gå att följa utvecklingen skulle dock statistik enligt båda sätten att räkna föras. Nu har då den första månade med det nya sättet att räkna redovisats. Självklart blir det fler som räknas om väntande mer än 90 dagar  i april än i mars beroende på att kraven har skärpts i hur köerna ska räknas. Att däremot som Ekot gör dra slutsatsen att köerna blivit längre är något missvisande.