LO avslöjar sossarnas sjukvårdspolitik

I LO tidningen avslöjas det "sjuka" med att svenska vårdföretag ägs av riskkapitalister!! Sverige har flera internationellt framgångsrika vårdföretag. De har miljardomsättning och verksamhet i flera länder. Är det "sjukt". Är det inte då lika "sjukt" att Ericsson och Electrolux också har riskkapitalister bland sina ägare? Orsaken till att Sverige har några få stora vårdföretag men inom äldreomsorg och primärvård fram till de senaste åren saknat småföretag är att de socialdemokratiska regeringarna vägrade ge något alternativ till offentlig upphandling än LOU. Lagen om Offentlig Upphandling gynnar framkomsten av stora företag. Det leder till att kostnaderna kontrolleras men inte till att kvaliteten ökar. De missgynnar dessutom konsekvent småföretag. Nu finns LOV, lagen om valfrihetssystem, vilken ökar kvaliteten, gynnar små företag och som dessutom ger den enskilda människan makten över vem som ska få leverera vård eller äldreomsorg. Den lagen röstade socialdemokraterna emot. För S räckte det med med LOU. Dessutom en mycket märklig syn att det ska vara fel att skattepengar går vinstgivande företag när landsting och kommun väljer att lägga ut primärvård och äldreomsorg med hjälp av LOV men inte fel när skattepengar går till vinstgivande företag när landsting och kommun köper toalettpapper från SCA och hyr leasingbilar från VOLVO. För LO och socialdemokraterna verkar frågan om kvalitet, tillgänglighet och att den enskilda människan får bestämma vara helt underordnad den principiella frågan att den som driver primärvård eller äldreomsorg ej får ge vinst och absolut inte ägas av någon som kan betecknas som riskkapitalist. Gävle kommun har under sossarnas ledning lagt ut stora delar av sin äldreomsorg enligt LOU. Där dominerar de stora vårdföretagen. Ljusdals kommun har gett de äldre rätt att välja genom att använda LOV för sin hemtjänst. De stora vårdföretagen var inte intresserade om de inte fick begränsa sig till Ljusdals tätort vilket inte Centerpartiet accpeterade. Resultatet är att i kommunen finns idag vid sidan av den kommunala hemtjänsten fem småföretag som erbjuder äldreomsorg. LO borde vända sin kritik mot socialdemokraterna som röstade nej till LOV som gynnar småföretag till förmån för LOU som gynnar stora.  Sanningen är väl den att LO och sossar  inte tycker att traditionellt kvinnodominerade branscher som vård, omsorg, hemservice lämpar sig för företagande. Annars skulle man väl inte vara så konsekventa. Nej till RUT men ja till ROT. Nej till LOV men jag till LOU.