Kostnaden för vaccination?

Idag föreslår kollegan, infektionsläkaren Göran Stiernstedt, som är chef för vård och omsorg på SKL, att en oberoende utvärdering ska göras av om de 1,5 miljarder som satsades på vaccination mot H1N1 (svininfluensan) var välinvesterade pengar eller ej. Klokt förslag tycker jag. Regeringen har redan fattat beslut om flera utväderingar, men en oberoende dito skadar ej. För mig som var med i beslutsprocessen finns dock en faktor som kommer att vara svår att utvärdera. Inför besluten som ledde fram till det svenska ställningstagandet visste ingen om H1N1 skulle vara en influensa som likt Spanska sjukan skördade miljoner dödsoffer eller om den skull vara en mer beskedlig sjukdom. Från kliniken vet jag att när det finns osäkerhet om patientens sjukdom är livshotande eller av mer beskedlig art är det bättre att utgå från det första för att sen med en suck av lättnad kunna konstatera att man hade fel. Samma princip bör nog gälla när det handlar om pandemier tycker jag.