Bilprovning i glesbygd!

Imorgon går bilprovningsmonopolet i graven. Läser att det finns risk för att det kommer att bli svårare att få bilprovning på glesbygden.  Vilken värld lever den journalisten i kan man undra. Har det någonsin gått att bilprovning gjord ens på de mindre tätorterna? Svensk bilprovning har 171 stationer runt om i Sverige som består av 290 kommuner. Enkelt räknat finns det till att börja med 119 kommuner som överhuvudtaget inte haft en Bilprovning under monopoltiden. I Finland fick man tre gånger så många bilprovningar efter att monopolet försvann. Gör ett besök på däckverkstaden i Hedesunda och får där reda på att man redan anmält sig till utbildningar för att bli licensierad som bilprovning.  Hedesunda har aldrig någonsin haft Bilprovning kan tilläggas. Monopol, oavsett om det är telefoni, apotek eller bilprovning har aldrig gynnat glesbygden! Släppa fram kreativitet och låta människor hitta smarta lösningar är vad som gynnar glesbygd och som för övrigt gynnar hela Sverige.