Framsynt bonde

Cykeln förde mig tillUlf Andersson, bonde på gården Hammarn. Det är en framsynt person som för en hedervärd insats som pionjär inom biogas. Med 120 nötkreatur planerar han att bli självförsörjande på el och dessutom kunna sälja till nätet. Gödsel finfördelas och pumpas till tankar där metangasen bildas. Restprodukten en gödsel där kvävet är bättre bundet än det annars skulle ha varit. Problemet har varit att hitta en småskalig lösning. De befintliga biogasanläggningarna är anpassade för tio gånger så stora gårdar. Härligt med människor som vågar gå före.