Ternströms avhopp

Solveig Ternströms konvertering till socialism var den dramatiska avslutning på hennes politiska karriär som väl kunde förväntas. Hennes fd kollega Staffan Danielsson kommenterar bra på sin blogg. Hennes syn på energipolitiken har inte stöd i Centerpartiet. Partistämman i Örebro var tydlig med att kompromissen var klok. Stor satsning på effektivisering och förnyelsebarenergi samtidigt som möjligheten öppnas för att inte bara lappa och laga gamla reaktorer utan om någon ser att det är lönsamt bygga nytt. Inga statliga pengar dock och ett utökat ansvar vid eventuell olycka. Många bedömare tror att det därmed inte blir några nya men det lär framtiden utvisa. Hon har heller inget starkt stöd bland Centerpartiets väljare. En opinonsundersökning från United Minds visar att 80% av Centerpartiets väljare tycker att det är ok att tillåta nybyggnad istället för att lappa och laga. Ur ett Gästrikeperspektiv undrar jag hur de fackliga sossar som företräder den tunga industrin, Korsnäs, Stora, Sandvik och Ovako, ser på att deras partiledning så varmt välkomnar en borgerlig politiker som förordar snabbavveckling av kärnkraften att man till och med låter henne helt dominera ett torgmöte med Margot (som Ternström konsekvent kallade Margit) och den socialdemokratiska partiledaren Mona.  Kanske var Mona övertaktisk när hon lät glädjen över att tillfoga Centerpartiet ett tjuvnyp bli viktigare än att värna bilden av det egna partiet som ansvarstagande. Inte minst med tanke på att en majoritet av hennes väljare tycker att regeringens energipolitik är klok.