Pengar och psykiatri

Dagens sjukvårdsnyhet är att trots löften så ökar inte pengarna till psykiatrin. Det kan tyckas märkligt. I vänsterpartiernas budget för 2007 fanns inga pengar för satsning på psykiatri.  Mellan 2009 och 2011 satsar Alliansregeringen 2,7 miljarder. Det finns två förklaringar till varför det inte syns i budgeten för landstingens psykiatri. Det ena är att regeringens satsning gått till att öka utbildningssatsningar, vilket inte syns i landstingens budget, och dessutom till att stödja kommunernas uppbyggnad av stöd för människor med psykiskt sjukdom, vilket heller inte syns i landstingens budget. Den andra förklaringen är att när staten skickat pengar till landstingen för att stödja psykiatrin har landstingen valt att satsa pengarna på annat.