Vårdköerna är halverade!

Under mandatperioden har vårdköerna halverats. Något som nu också bekräftas avEkots   Valobservatörerna.  Den främsta orsaken är kömiljarden det vill säga ett riktat statsbidrag till de landsting som på allvar gör något åt köerna. Kömiljarden lovar Ylva Johansson att avskaffa...... Ropen skalla, vårdköer åt alla får det väl stå på vänsterpartiernas valaffischer.