Självmord och sjukskrivning

Sveriges Radio uppmärksammade under gårdagen två tragiska fall där sjukskrivna hade tagit sina liv.  De anhörigas analys var att självmorden var orsakade av regeringens ändrade regler för sjukskrivning. Ett budskap som reportern aktivt understödde. Självmord är alltid en katastrof.  Mycket har gjorts under de fyra senaste åren för att minska antalet självmord. Forskning kring självmord har fått ökade resurser. Dessutom har ett förslag tagits fram om att vid varje självmord där den döde varit i kontakt med sociala myndigheter eller sjukvård ska utredas för att se om något hade kunnat göras för att förhindra självmordet. De som begår självmord lider oftast av psykisk sjukdom. Sjukskrivningar kan förvärra men också förbättra tillståndet hos en människa med psykisk sjukdom.  Det är väl känt att många förlorar fotfästet när man hamnar i en lång passiv sjukskrivning samtidigt som sjukskrivning för vissa med psykisk sjukdom är nödvändig för behandling och tillfrisknande. Såvitt jag vett finns ännu ingen forskning som visar om det antalet självmord har ökat eller minskat efter omläggningen av sjukförsäkringen från långa passiva sjukskrivningar till mer av aktiv rehabilitering.  Innan fakta finns är det rätt dålig journalistik att lyfta två enskilda fall som bevis på att regeringens politik skulle leda till fler självmord. Det kan precis lika gärna vara tvärtom. Läs gärna Gunnar Axens tankar i samma fråga.