Till de som har det svårast

Under 2009 gjordes en av de största omställningarna av sjukförsäkringen som någonsin skett. Det har lett till att Sverige börjar få sjukskrivningstal som är jämförbara med andra europeiska länder. Med den friskaste befolkningen var det orimligt att vi skulle ha de högsta sjukskrivningstalen. Men det krävs ytterligare förändringar. Vänsterpartierna kräver att det återigen ska bli möjligt att gå sjukskriven år ut och år in. Dessutom vill de höja ersättningarna till de som tjänar mest. Centerpartiet föreslår idag en förändring som ska göra livet drägligare för de som har det absolut svårast. Ungdomarna som fått svåra förlossningsskador eller fötts med missbildningssyndrom.  Maud Olofsson lanserar tanken på en samhällslön till dessa som ska göra att de inte som vuxna blir beroende av ekonomiskt stöd från föräldrar och syskon. Vissa dagar är jag extra stolt över att få företräda Centerpartiet. När Folkpartiet kräver burkaförbud i skolan, vänsterpartierna kräver högre ersättning för sjuk höginkomsttagare föreslår Centerpartiet en reform för de som verkligen har det svårt.