Minkar och djurplågeri

Aktuellt visade igår fruktansvärda bilder från vad som verkar vara djurplågeri. Det måste polisanmälas och  utredas. Risken med att inslagen först visas i TV är väl att bevis kan undanröjas. Vänsterpartierna tar nu chansen att använda ett uppenbart fall av djurplågeri som ett argument för att minkuppfödning helt ska förbjudas vilket är orimligt. Pälsdjursutredningen kom för några år sedan fram till att det krävs ytterligare forskning om minkarnas beteende för att på sikt kunna förbättra förhållandena ytterligare inom uppfödningen. Vänsterpartierna struntade i utredningens tankar och föreslog istället regler som skulle sätta stopp för alla minkuppfödning i Sverige. Förslaget röstades ner i riksdagen.  Efterfrågan är stor på minskpäls. Världsproduktionen ökade från 28 miljoner skinn 2001 till 40 miljoner skinn 2006. Den ökade produktionen har bland annat skett i Kina men även i Danmark som producerar tio gånger så många skinn som i Sverige. Som alltid när kraven höjs på strängare regler och ökat djurskydd i Sverige måste man vara medveten om att det leder till att produktionen flyttar utomlands. Oavsett om det handlar om grisuppfödning elller minkar så har Sverige världens sannolikt hårdaste krav. Ytterligare skärpning gör att grisar och minkar mår sämre med tanke på att de då kommer att födas upp i andra länder. Man ska heller inte bortse från att det finns en stark drivkraft hos pälsdjursuppfödare att förbättra villkoren för djuren. Det är djurens utsida som generar inkomster. Djur som far illa får ingen vacker päls. Mer forskning kring hur villkoren kan förbättras. Polisanmälan av de som bryter mot lagen men inget totalförbud.