(S)nabba ka(s)t

Dagens märkliga utspel från oppositionen är att företagare ska ha rätt till ersättning från Försäkringskassan trots att den som är löntagare först får ersättning efter 14 dagar. Tidigare har möjligheten funnits för företagare att ha betala en högre avgift för att slippa karens. Nu ändras systemet så att avgiften sänks och Försäkringskassan går inte efter sju dagar. Företagarna har själva välkomnat förändringen. När riksdagen behandlade förslaget den 20 maj bifölls det med acklamation. Endast en motion fanns från socialdemokraterna och den handlade om att öka möjligheten att växla mellan anställning och företagande. Nu, drygt två månader efter att man bifallit regeringens förslag har Mona, Ohly och Wetterstrand bytt åsikt!!! Man tycker plötsligt tvärtemot det vad man själv röstade för den 20 maj. Kovändningen kan dock inte mäta sig med den man gjorde i frågan om Vattenfall eller hur man samma dag gav från samma parti gav två besked om hur man ser på skolk i betyget. Jag kan förstå att även den mest inbitna socialdemokrat har svårt att hänga med i svängarna. Än slank vi hit och än slank vi dit och än slank vi ner i diket.