Svar till Nuridor

Nuridor har i en kommentar skrivit en lång rad frågor/påståenden som besvaras här: Du skriver ”Sverige har ALDRIG haft de högsta ohälsotalen i Europa” Internationella jämförelser är det OECD som står för. Så här skriver OECD i sin senaste Sverigerapport “Since 2006 when Sweden had the highest level of dependence on sickness and disability benefits in the OECD (14% of the working age population), significant reforms have taken place to address structural issues dating back to the mid-1990s when a shift from unemployment benefits occurred.”. Läs gärna mer i rapporten. Du skriver ”All debatt tystas systematiskt ned. Förtvivlade patienter som kontaktar er bemöts med antingen fullständig tystnad eller regelrätta påhopp”. Alla som hör av sig till mig får svar. Gunnar Axen, socialförsäkringsutskottets ordförande och Mattias Lundbäck (den hälsosamme ekonomisten) är också flitiga i att på sina bloggar reda ut olika frågeställningar.  Du skriver ” Jag känner personligen en inom vårdprofessionen som har blivit hotad av ansvariga politiker när han försökte påtala en typ av systematiska övergrepp som idag begås mot en viss grupp svårt sjuka patienter” . Jag känner till en polis som rånade banken i Söderhamn. Det betyder inte att jag tror att merparten av poliser är bankrånare. Det finns korkade politiker som säger dumma saker. Det är bara att beklaga men att det skulle vara något system i att alla de läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster osv som deltagit i debatten skulle hotas av politiker tror jag inte. Du skriver ”Ni påstår att 140 personer om dagen sjukpensionerades tidigare, fast den riktiga siffran är 51,2”. Jag kan hålla med om att det är slarvigt att säga sjukpensionerades. Det som avses är antalet personer som under 2006 beviljades aktivitetsersättning eller sjukersättning, tidsbegränsad och icke tidsbegränsad. Summan delas med 365. Frågan är utredd på SvD faktakoll. Om man enbart räknar icke tidsbegränsad är siffran 100 och om man räknar med tidsbegränsad så är siffran 140. Du skriver ”Ni hävdar att sjukförsäkringen missbrukades som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i glesbygden, en slutsats som ni har dragit från en rapport från FK där inget belägg för detta finns att hämta.” Det är inte bara i Sverige som det sambandet finns utan även i andra länder. OECD har visat på det svenska sambandet i det här diagrammet. [caption id="attachment_4286" align="alignleft" width="521" caption="Förhållandet arbetslöshet/sjukskrivning"]
[/caption] Du skriver ”Införande av ett regelverk i sjukförsäkringen som i praktiken lägger hela ansvaret för sjukskrivningsprocessen på patienten. Något som enbart kärnfriska personer möjligtvis kan efterleva och som tyvärr innebär att ju sjukare patienten är desto lägre blir möjligheten till hjälp och ekonomisk ersättning” Ditt påstående faller på sin egen orimlighet. Det skulle bara vara friska som var sjukskrivna med andra ord!! I stort sett alla som söker om sjukpenning får ett positivt beslut. Andelen som får avslag är någon enstaka procent. De allra allra flesta få alltså sin ansökan om sjukpenning beviljad. Ni talar om omfattande fusk och misstänkliggör på det sättet era ”motståndare” (d.v.s. svårt sjuka patienter som idag far mycket illa av era regler). Fusk förekommer men är en marginell företeelse inom socialförsäkringen. Orsaken till de höga svenska ohälsotalen har inte varit utbrett fusk. Däremot är det viktigt att fusk beivras. Det stärker inte allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen att ex vis Hells Angels ledargarnityr var försörjda via Försäkringskassan eller att den sk ”Kaninmannen” kunde försnilla stora pengar. Du skriver att vi orerar om att ni har minskat ”utanförkapet” trots att utanförskapet har ökat. Stämmer inte med aktuell statistik. Utanförskapet har minskat med drygt 100 000 om man jämför 2006 med 2010.  Jag tycker, precis som Du Nuridor, att debatten om sjukförsäkringen mår väl av mer fakta och mindre tyckande.