Sossar och glesbygdssjukvård

Det är närmast provocerande att Ylva Johansson åker till Jämtland för att presentera sossarna rapport om glesbygdssjukvård. Jämtland är ett av de landsting där sossarna styrt sen rösträtten blev allmän och ett av de landsting som har störst problem med vakanser i primärvården. Tack vare vårdvalet kommer sannolikt Hoting i norra Jämtland att få en privat hälsocentral, något som den socialdemokratiska landstingsledningen högljutt ondgjort sig över!!!  Mina spontana kommentar från gårdagen återfinns i Länstidningen.  Socialdemokraterna påstår att vårdvalet skapat problem för politiker att styra etableringar där skillnaderna mellan residensstad och glesbygd är stora. Uppenbart i Jämtland där den socialdemokratiska ledningen så aktivt motarbetar en etablering i norra Jämtlands glesbygd. Vidare påstår man att Vårdval Stockholm lett till att resurser styrs från patienter med stora vårdebehov till friska människor i medelåldern trots att en uppföljning från Karolinska institutet visat att Vårdval Stockholm bland annat visar det sig att vårdutnyttjandet av vårdtunga grupper och patienter i socioekonomiskt utsatta områden har ökat mer än för genomsnittsbefolkningen, vilket tyder på att de grupperna inte har diskriminerats. När Vårdval infördes i Norge för tio år sedan har det lett till att andelen som har en fast läkarkontakt i primärvården ökat med 50%. Idag har i stort sett hela den norska befolkningen en fast läkarkontakt. Vårdval Sverige har lett till att vi fått närmare 200 nya primärvårdsenheter över hela landet. Det vill nu socialdemokraterna sätta stopp för och kallar det en satsning på glesbygden!!!!!!! Glesbygden behöver inte mera stopp och förbud! Sen är sossarna fräcka nog att även ta upp läkarbristen. Orsaken till att vi har läkarbrist i Sverige är att socialdemokraterna hållit tillbaka antalet platser på läkarutbildning. Det kostar mer att utbilda en läkare än en samhällsvetare. För sossarna var högskolan huvudsakligen en arbetsmarknadspolitiskt åtgärd där det gällde att trycka in så många ungdomar för en så billig penning som möjligt. Alliansregeringen har sen 2006 byggt ut läkarutbildningen med 26%. Under året lyfte Uppdrag granskning fram den kaotiska situationen på Hälsocentralen i Sveg. Stafettläkare på stafettläkare avlöste varandra. Patienter drabbades mycket hårt. Lösningen på problemet med hälsocentralen i Sveg är inte att den socialdemokratiska landstingsledningen i Jämtland tar sitt ansvar. Enligt sossarnas rapport ska det lösas genom att det i Stockholm bildas ett Nationelltkvalitetscertifieringsinstitut. Det ska ha till uppgift att kontrollera kvaliteten på hälsocentralen i Sveg och vid behov stänga verksamheteten!!!! Enklare tycker jag att landstinget i Jämtland efter valet får en ny politisk majoritet som tar sitt ansvar. Därutöver innehåller rapporten en omskriven kopia av regeringens IT strategi för sjukvården och slutligen påståendet att det slopade apoteksmonopolet skulle vara ett hot mot glesbygdens apoteksförsörjning. Apoteksmonopolet avskaffades i vad sossar kallar den sista sovjetstaten, Norge, för tio år sedan. Där har det lett till att 20 kommuner som aldrig tidigare haft apotek idag har apotek. Utvecklingen kommer sannolikt att vara densamma i Sverige. Insjön i Dalarna, som ej haft apotek i modern tid, har nu fått en nyetablering. Hade jag varit sossevalstrateg skulle jag inte sagt pip om sjukvården i glesbygd. De har ledningen i de landsting som har de största problemen med att rekrytera läkare till glesbygden, har inte tagit några initiativ under de tolv år de hade regeringsmakten och motarbetar nu de reformer som kommer att underlätta för sjukvård i glesbygd.