Slutdebatt i Radio Gävleborg

Det var kallt på Rådhustorget i Gävle när vi under tre timmar debatterade läget i länet. Den viktigaste frågan var jobben. Jag berättade om Teleperformance I  Ljusdal.  De har 420 anställdavarav 70% är under 26 år. Vänsterpartiernas dubblering av arbetsgivaravgiften för alla under 26 år skulle kosta företaget  6 -7 miljoner per år. För Teleperformance, som är ett internationellt företag, finns ingen möjlighet att höja kostnaderna. Det innebär att man får göra personalsnedskärningar på 10 till 11 procent.  40 nya arbetslösa i Ljusdal om vänstern kommer till makten. Jag berättade att det finns 312 RUT företag i Gävleborg med sammanlagt 302 anställda. Ett av dem är Nyckelpigans Hemservice i Söderhamn. Deras typiska kund är 80 åriga änkor som lever i en hyreslägenhet på två rum och kök.  Efter en koll med kunderna visar det sig att 45 % kommer att avboka om RUT försvinner. I länet innebär det  150 arbetslösa om vänstern kommer tillmakten.   Edsbyverken, som bla tillverkar kontorsmöbler, har sina  främsta konkurrenter ligger i Småland. De har 80% av sina underleverantörer inom 10 mil.  Edsbyverken har samma underleverantörer MEN ligger 55 mil längre bort.  Kilometerskatten som vänstern vill införa innebär ökade kostnader motsvarande 1,5 till 3% procent av omsättningen i  en bransch med 4 till 6 procent vinstmaterial. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut konsekvenserna i Byyyn. För Alfta Frakt innebär kilometerskatten 12 miljoner i ökade kostnader.  Till det kommer den höjda bränsleskatten. Vad betyder det för arbetslösheten i Gävleborg? Vänsterpartierna kontrade med att beskriva en svårt sjuk människa som enligt dem skulle vara tvungen att söka socialbidrag. Reglerna för sjukförsäkring säger mycket klart att den som saknar arbetsförmåga, bedömningen är att tillståndet är bestående och alla rehab möjligheter är uttömda SKA BLI FÖRTIDSPENSIONERADE.  Om Försäkringskassan inte beviljar förtidspension beror det på att något av de tre kriterierna inte är uppfyllda. Problemet som Alliansen ärvde 2006 var att sossarnas viktigaste mål var att inför val begränsa den öppna arbetslösheten. En av de metoder som användes var att göra "arbetslös" till arbetslös med funktionsnedsättning. Sen göra arbetslöst med funktionsnedsättning till sjukskriven. Slutligen efter ett år göra sjukskriven till förtidspensionär. Resultatet var att Sverige med världens friskaste befolkning hade världens högsta ohälsotal. 140 nya förtidspensionärer per dag. Idag förtidspensioneras 50 personer per dag vilket är mer rimligt. Det vänsterpartierna vill är att allt ska bli som förr.