Tack till er alla!

De senaste tre dagarna har jag gång på gång fått upprepa att ingenting är klart förrän alla personröster är räknade. Citerat Gunnar Hedlunds ”Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten ”. Nu är björnen skjuten. Rösterna är räknade och jag har blivit utsedd till riksdagsledamot. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla er som stött mig i min kampanj.  Det känns hedrande att under kommande fyra år få representera Gävleborg i Sveriges Riksdag. Det har varit en lång resa från att Centerpartiet i Gävle nominerade mig som kandidat till att jag idag med 1000 kryss i ryggen fått mandatet. Ni ska veta att jag kommer att göra allt jag kan för att ni inte ska bli besvikna. Som jag ser det har jag två uppdrag:  Det första är att på alla upptänkliga sätt medverka till att Gävleborg får en positiv utveckling. För mig handlar det framförallt om att stödja länet företag i att bli framgångsrika. Det andra är att arbeta med de sociala frågorna. Sverige har världens bästa sjukvård, men den kan bli bättre.  De mest sjuka äldre måste få ett värdigt omhändertagande och vi måste få en sjukförsäkring som utgår ifrån det friska hos varje människa. I mitt bagage har jag många år som barnläkare och dessutom fyra år i maktens centrum, Statsrådsberedningen. Jag hoppas att mina erfarenheter kommer att göra att jag kan som riksdagsman kan leva upp till de förväntningar som jag vet finns.