Heder åt Björn von Sydow

Det står nu klart att ingen socialdemokrat kommer att vilja bli vald till talman med stöd av Sverigedemokraterna. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer därför inte att föreslå någon motkandidat till Per Westerberg. Björn von Sydow har genom sitt rakryggade ställningstagande visat att politisk heder går före taktikspel. Han var den givne motkandidaten till Per Westerberg. Sverigedemokraterna försökte då spela politik genom att kräva att få andre vice talmansposten om man skulle ge sitt stöd till Westerberg.  Den tidigare talmannen von Sydow lånade sig då inte till främlingsfientligt maktspel utan deklarerade att han inte tänkte bli vald till talman med Sverigedemokraternas stöd. Heder åt honom som med sitt agerande visade vägen för Mona Sahlin och sin riksdagsgrupp.