Fler skulle lära av Stureplanscentern

I det vackra höstvädret kunde jag njuta av en skogspromenad med en av Stureplanscenterns förgundsfigurer, Johan Hedin.  Stureplanscentern har av socialdemokraterna beskrivits som helvetets förgård. Bland annat har man påstått att det just var den ondskefulla Stureplanscentern som lurade den oskuldsfulla Maud Olofsson att bli kräva en ändring av LAS så att inte småföretag, ungdomar och invandrare konsekvenst skulle missgynnas.  Stureplanscentern ska inte ha äran för det ställningstagandet.  Det var CUF, dock ej under Magnus Anderssons ledning, som under 70 talet lyckades få Centerpartiet att inse att trygghetslagar också hade en baksida. I rikstingstalet 1979 ställde dåvarande vice partiordförande Karin Söder upp bakom CUF kravet att reformera LAS. När vi idag har facit, valresultatet, har jag full förståelse för att socialdemokraterna betraktat Stureplanscentern som Lucifers hemvist. I den valkrets där Stureplanscentern verkar (Gamla Stan, Norrmalm och Östermalm) och för övrigt LO borgen och Norra Bantorget ligger är Centerpartiet (9247 röster) större än Socialdemokraterna (9110 röster).  Det var därför spännande att höra Johan berätta om Stureplanscentern.  Verksamheten bygger på samma grundvalar som gällde när partiet byggdes upp under tidigt nittonhundratal. För det första träffas man för att ha trevligt tillsammans. Mat och dryck är grunden för god samvaro. För det andra diskuterar man politik och bjuder in spännande föredragshållare. Den politik som diskuteras är heller inte särskilt olik den som alltid diskuterats i Centerpartiet. Rätten att själv fatta avgörande beslut, villkoren för småföretagande och misstro mot överheten. Stureplanscentern har därför mer gemensamt med en Centeravdelning på 50 talet än de har med den verksamhet som idag bedrivs i många kommunkretsar.  Där har många gånger diskussion om politik och ideologi ersatts med att gå igenom ärendena för nästa veckas KS AU. Tror att Centerpartiet i många kommunkretsar skulle må bra av att gå tillbaka till sina rötter eller varför inte bjuda in företrädare för Stureplanscentern.