Nyhetsvärdering enligt Radio Gävleborg

Lyssnade på  Radio Gävleborgs halvsju nyheter och hör mitt namn nämnas. Nyheten var följande "Riksdagen registrerar alla ledamöternas sidouppdrag. Anders W Jonsson har anmält att han är timanställd barnläkare i Landstinget Gävleborg. Riksdagsförvaltningen har nu i ett brev till landstinget begärt bekräftelse på att så är fallet". Ingen ko hade således på morgonen rymt i Ljusdal. Ej heller hade tant Svea i Edsbyn vunnit på V65 varför jag hamnade fick vara med i radionyheterna. Det torde dock inte vara någon nyhet att jag är barnläkare och att jag varit övertydlig med att jag tänker fortsätta vara barnläkare även efter att jag blivit riksdagsledamot. Jag tycker nämligen att riksdagen har alldeles för många ledamöter med bristfällig koppling till arbetslivet. Jag vet att jag kommer att bli en mycket bättre och effektivare företrädare för mina väljare i Gävleborg om jag behåller en koppling till sjukvården. Jag tänker ha ett stort inflytande över svensk sjukvård den kommande fyraårsperioden. Det skadar då inte om någon av landets sjukvårdspolitiker också har aktuell erfarenhet från golvet. SVT ställde frågan om jag därmed tänkte göra "en Bodström".  Har även där varit övertydlig med att jag självklart inte kommer att kvitta ut mig från voteringar eller vara borta från något av alla de  åtaganden som åvilar mig som ledamot. Att däremot en kväll per månad ha mottagning eller en helg per månad vara barnjour inkräktar på intet sätt mitt ansvar som ledamot av Sveriges Riksdag.