Förnyelse á la Johansson

Ylva Johansson har på DN debatt presenterat hur Sossarna ska bli ett tydligare alternativ. Nytt är obligatorisk äldreomsorgsförsäkring. Det är inget annat än en ny kommunalskatt. De dryga 30% som vi idag betalar räcker inte till äldreomsorgen alltså ska en ny skatt införas. Knappast så mycket av nytänkande. Pengarna ska användas till utbildad personal, god bemanning, rätt att bo tillsammans, god mat och rätt att själv bestämma innehållet i omsorgen.  Inga revolutionerande nyheter direkt. Allt finns med i Alliansens äldrerapport från i våras. Den stora skillnaden ligger i vad som inte tas upp nämligen rätten att själv välja utförare. Så långt går inte den socialdemokratiska förnyelsen.  Den rätten ger möjlighet för äldre som är missnöjda att faktiskt välja ett annat alternativ. Ett antal sossekommuner vägrar i sten att ge äldre den självklara rätten. Därefter konstaterar Johansson att ”surt förvärvade skattepengar” inte ska ge bra välfärd och inte till vinstutdelning. Inte ens Lars Ohly, som alltid tyckt att vinst var av ondo, kan ha något att invända mot den förnyelsen av socialdemokratin. Hon vill införa en ny offentlighetsprincip för privat utförd välfärd. Redan idag finns en anmälningsskyldighet vid missförhållanden. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet. Det räcker inte för Johansson. Hon vill att den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen även ska gälla privata företag som levererar till offentlig sektor. En utredning tittade under regeringen Persson på om det skulle vara möjligt och svaret blev nej. Med Johanssons förnyelse av sossarnas välfärdspolitik lägger man sig så nära vänstern som det bara går. Kanske en klok positionering för att om något år återuppväcka äktenskapet med Ohly men inte lika klokt om man avser vinna val.