Något händer i Gävleborg

Gävleborg har plötsligt blivit ett av de län där det startas flest företag. Ingen förstår hur det kunde gå till.  Det har genomförts flera reformer för att förbättra för företagen i Sverige. För bara någon vecka sedan infördes den avskaffade revisionsplikten i kraft. Det möjliggör en kostnadsbesparing på åtminstone 55 miljoner kronor per år för 5500 av länets dryga 8000 företag. En annan betydelsefull reform som stärker likviditeten hos småföretagen är den egenavgiftsnedsättning som trädde i kraft i juli i år. Bara i Gävleborgs län får drygt 5 000 egenföretagare sänkta egenavgift med knappt 35 miljoner kr. Det är genom att förbättra de små företagens förutsättningar för utveckling och tillväxt som vi gör det mer attraktivt att starta och driva företag i länet. Jag blir glad över att jordmånen i Gävleborg av någon anledning är så god för Alliansregeringens politik. Det ger resultat i form av fler jobb. I länet har sysselsättningen ökat med nästan 5,4 procent eller 6900 personer sedan förra hösten och är nu uppe i nivåer sysselsatta det senaste året.