HIV och smitta

Lyssnat på en morgonsoffdiskussion mellan RFSU och socialministern. Jag har mycket svårt att förstå logiken i att den som är smittad av HIV inte i lag ska vara skyldig att informera om sin smitta för att undvika smittspridning. Ska då kocken som har salmonella inte heller behöva informera för att inte tala om dagisfröken som fått Hepatit A.