Korkade mål

Kömiljarden har nog varit effektiv. Eftersom den från början öppnade möjligheten för att klassificera patienter som frivilligt väntande så ägnade sig vissa all möda åt att få sätt kryss i rutan frivilligt väntande. Inte vill väl Du åka till Skåne för att få Din höft opererad när Du kan vänta på att få den ordnad i Örnsköldsvik gjorde att kryssen i rutan "frivilligt väntande"  blev många.  Kryssandet sattes stopp för genom att rutan för krysset försvann. Vissa politiker blev så förtjusta i effekten av kömiljarden att man inte bara ville att den skulle omfatta planerad vård utan även akutmottagningar. Populistiskt så det förslår för vem har inte själv eller med en anhörig fått vänta i timmar på en akutmottagning. Den politiker som lovar snabb handläggning på akutmottagning få säker röster var nog tanken. För den som erfarenhet från akut sjukvård är den typen av målsättningar vansinniga. Självklart ska man sträva efter att ha snabb handläggning på våra akutmottagningar men att lova hjälp inom tre timmar är korkat. För det första innebär det att människor som inte har en svår sjukdom söker akutmottagningen med hopp om snabb hjälp. För det andra leder det till fel styrning. Under läkarstämman har jag fått höra att man på ett sjukhus inte får beställa röntgen på akutpatienter om dessa inte läggs in på avdelning. När en röntgen undersökning beställs innebär det att patienten får vänta mer än fyra timmar vilket inte ger extra poäng. Från ett annat sjukhus fick jag höra att patienter som väntat mer än tre timmar och 59 minuter skjutsades ut i ambulansgaraget. Sen fick de komma åter som ny patient. Tydligen klagades det på att det var kallt i ambulansgaraget men vad görs inte när ersättningen baseras på att patienter får vård fyra timmar efter att de kommit in genom akutmottagningens dörr. Svängdörr ger mer pengar......