Fel om apoteken

Jag hörde på Rapport att slopandet av Apoteksmonopolet skulle ha inneburit ökade kostnader för skattebetalarna. Det stämmer inte.  Sverige har fått 200 fler apotek samt ökad service och tillgänglighet utan att kostnaderna för patienter och samhälle har stigit. Den kostnad på 460 miljoner kronor som höjningen av apotekens handelsmarginal har medfört finansieras genom en sänkning av priserna på originalläkemedel samt genom ett effektivare system för utbyte av läkemedel på apotek. Enbart prissänkningen på originalläkemedel med konkurrens från utbytbara alternativ (generika) har finansierat cirka 420 miljoner kronor per år av den ökade handelsmarginalen för apoteken.