Svartrödgrön enighet i Socialutskottet

Idag enades de svartrödgröna  i socialutskottet om att förorda nationella riktlinjer för hur många anställda det ska finnas per dement på våra äldreboenden. Att V, MP och SD som till stor del saknar erfarenhet av att ta ansvar i kommunpolitiken kan hamna hur som helst är väl förståeligt. Men att Socialdemokraterna väljer att rösta för en SD motion dessutom förordar något så korkat som nationella bemanningsriktlinjer är för mig obegripligt. Vilken bemanning man ska ha på ett demensboende är beroende av vilka som behov som finns. En dement person kan vara behöva mycket stöd medan en annan behöver mindre. Dessutom varierar personalbehovet med vilken kompetens personalen har, hur boendet ser ut rent fysiskt och inte minst vilken tillgång man har till ny teknik. Dessutom leder alltid nationellt fastställda mininivåer till att det blir både mini och maxnivåer. Socialdemokrater med gedigen erfarenhet av kommunpolitik borde inte sänka sig till att rösta för ett korkat förslag bara för att tillsammans med Sverigedemokraterna få ge regeringen pisk. Så mycket för Mona Sahlins ord: Beskeden är så tydliga från vårt rödgröna regeringsalternativ. Vi ger aldrig Sverigedemokraterna inflytande – aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång! Och det gäller också passivt inflytande.