Inget nytt om LAS

Vid Centerpartiets riksting i Jönköping 1979 krävde dåvarande vice partiordförande Karin Söder att LAS skulle ändras så att den konsekvent inte missgynnade ungdomar och invandrare. Centerpartiet driver fortfarande, 30 år senare, samma krav. I går lämnade Långtidsutredningen tre delbetänkanden. Ett av dessa handlade om LAS. Där konstateras att LAS:
  • gynnar de fast anställda
  • leder till minskad produktivitet
  • lägre sysselsättning
  • hindrar innovationer
  • leder till en tudelad arbetsmarknad.
Med andra ord hade Karin Söder rätt redan 1979 och Moderaterna är fullständigt ute och cyklar 2010 när de är beredda att ge sina liv för att inte LAS ska revideras.